Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving ondersteunen we hen met 13.000 vrijwilligers. Tijdens de asielprocedure bieden we asielzoekers ondersteuning. Ook bieden we hulp bij de gezinsherenigingsprocedures.

Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning verhuizen, komt er ontzettend veel op hen af: verhuizen naar een onbekende stad of dorp, snel de Nederlandse taal leren en de weg vinden in een doolhof van regelgeving. Ook moeten vluchtelingen zelf een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. Maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. 

VluchtelingenWerk heeft speciale projecten voor kinderen in azc’s om hen ontspanning te bieden en op adem te laten komen. Ook willen we via campagnes en educatie het begrip voor vluchtelingen vergroten. Bovendien vragen we bij de politiek aandacht om de positie van vluchtelingen te verbeteren.

DONEER NU!