Liliane Fonds

Liliane Fonds

Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar bij rampen. Toch worden ze bij noodhulp na een ramp vaak over het hoofd gezien en worden ze niet of nauwelijks betrokken bij de voorbereiding op mogelijke rampen. Het Liliane Fonds werkt aan een wereld waarin ook arme kinderen met een handicap gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee kunnen doen. We bieden geen noodhulp na een ramp maar zijn wel actief in landen die gevoelig zijn voor natuurrampen. Landen zoals de Filippijnen, Nepal en Bangladesh worden regelmatig getroffen door aardbevingen, orkanen en overstromingen.

Vooral in landen die gevoelig zijn voor rampen, is het belangrijk dat onze lokale partners betrokken zijn bij de totstandkoming van beleid dat ook rekening houdt met mensen met een handicap. Zodat bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp wegen begaanbaar en toiletten toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Om de lokale overheid effectief hierover te kunnen adviseren, steunen we onze partnerorganisaties daarom in de verwerving van nieuwe expertise die hiervoor nodig is.

DONEER NU!