Kerk in Actie

Kerk in Actie

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal staan kerken klaar om deze mensen in nood hulp te bieden. Kerk in Actie steunt projecten in Nederland en via lokale kerken in de landen zoals Syrie, Bangladesh en Zuid-Soedan om vluchtelingen te helpen.

DONEER NU!