Cordaid

Cordaid

Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood, bijna een kwart van de wereldbevolking. Mensen getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het aan basisvoorzieningen die voor ons vanzelfsprekend zijn: gezondheidszorg, onderwijs, werk en een veilig en menswaardig bestaan. Cordaid werkt met slimme en blijvende oplossingen aan een wereld zonder armoede, waar mensen omzien naar elkaar.

DONEER NU!