ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Veranderen door Doen is ons motto: door pragmatisch problemen aan te pakken laten we zien dat het anders kan. Het ASKV biedt juridische en maatschappelijke hulp, activering en huisvesting.

Ook werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. Het ASKV heeft in de loop van de jaren verschillende projecten ontwikkeld om de impact en effectiviteit van ons werk te versterken. In 2011 is de medische opvang voor mensen met zware psychiatrische problematiek opgezet en in 2016 het Project Activering Ongedocumenteerden, dat prakrijkleertrajecten en cursussen biedt zodat mensen kunnen werken aan hun toekomst.

De activiteiten  worden allemaal ontwikkeld vanuit wat we in de praktijk leren over de noden van onze cliënten. Donaties voor ons werk zijn zeer welkom, zo kunnen we ons werk blijven doen!

DONEER NU!