Mogelijk gemaakt door:

Steun een van onze sponsoren en help! Klik op het logo voor meer informatie!

ASKV / Steunpunt Vluchtelingen

Het ASKV / Steunpunt Vluchtelingen ondersteunt (met name) uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland op sociaal, materieel en juridisch gebied. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als…

Augeo

“Hoe lang blijf  je eigenlijk een vluchtelingkind als je in Nederland woont?”Als je aan Nederlandse leerkrachten vraagt wat zij nodig hebben om aan vluchtelingkinderen les te geven, dan staat een…

Cordaid

Cordaid komt op voor 1,2 miljard mensen in nood, bijna een kwart van de wereldbevolking. Mensen getroffen door oorlog, onrecht of natuurrampen. Deze mensen leven in armoede en ontbreekt het…

Justice and Peace

Justice and Peace is een Nederlandse mensenrechtenorganisatie die wereldwijd en in Nederland lokale individuen en initiatieven ondersteunt in hun geweldloze strijd voor mensenrechten en sociale gerechtigheid. Wij beschermen internationale mensenrechtenverdedigers…

Kerk in Actie

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de…

Liliane Fonds

Mensen met een handicap zijn extra kwetsbaar bij rampen. Toch worden ze bij noodhulp na een ramp vaak over het hoofd gezien en worden ze niet of nauwelijks betrokken bij…

Medair

Wij gaan ver om levens te redden   Medair is een internationale noodhulporganisatie en ondersteunt lijdende mensen in afgelegen en verwoeste gemeenschappen over de hele wereld. We helpen kwetsbare mensen…

New Dutch Connections

New Dutch Connections (NDC) motiveert vluchtelingjongeren om opnieuw in zichzelf te geloven, door samen met bedrijven workshops aan te bieden binnen de ToekomstAcademie. De jongeren doen ervaring op binnen verschillende sectoren…

PAX

PAX werkt als Nederlandse vredesorganisatie aan vrede in (post) conflictgebieden. We werken samen met vredesactivisten in conflictgebieden en proberen bruggen te slaan tussen rivaliserende groepen zodat mensen niet hoeven te…

Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling: directe hulp bij acute nood Stichting Vluchteling is een noodhulporganisatie die wereldwijd hulp biedt aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp, zoals onderdak, medische…

UAF

Wie vlucht moet veel achterlaten, maar brengt kwaliteiten en ervaring mee. Het UAF herkent persoonlijke talenten en biedt de kans om deze verder te ontwikkelen en een onafhankelijk bestaan op…

UNHCR

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, leidt en coordineert over de hele wereld hulpacties om mensen op de vlucht op te vangen en te beschermen. DONEER NU!

Unicef

De helft van alle vluchtelingen is kind. Zij lopen grote risico’s en zijn zeer kwetsbaar. Deze kinderen hebben dezelfde rechten als ieder ander kind. UNICEF wil dat ieder kind veilig en gezond…

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving ondersteunen we hen met 13.000…

ZOA

Als christelijke noodhulporganisatie helpt ZOA mensen die het slachtoffer zijn van een oorlog of natuurramp. In acute noodsituaties vangen we mensen op en bieden we de meest noodzakelijke hulp. Maar…